مهدی بلاگ http://mehiblog.tarlog.com/category/28/ fa لبخند بزن! http://mehiblog.tarlog.com/post/24/ <p>ﺁﻗﺎ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﻣﺎﻏﺘﻮ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﮐﺮﺩﯼ، ﻟﻨﺰ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ، ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﺗﻮ ﻭﺭﺩﺍﺷﺘﯽ و ناز شدی!<br><br>.<br><br>.<br><br>ﻣﻦ ﯾﻪ ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺩﺍﺭﻡ، ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﺶ بپوشی ؟؟؟؟؟؟<br><br> <br><br>طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب , مطالب طنز و خنده دار<br><br>جوکهای خنده دار<br><br> <br><br>ﻣـــن ﺩﺭ ﺗﻼﺷـــــم ﮐﻪ ﻓﺎﺻــﻠﻪ آشپزخونه ﺗﺎ ﺍﺗﺎﻗـــمو ﺗــــﻠﻪ ﮐﺎﺑـــــﯿﻦ ﺑﺰﻧــم...<br><br>.<br><br>.<br><br>.<br><br>ﺑﻌــﺪ ﯾﻪ ﺳــــﺮﯾﺎ ﻭﺍﺳــﻪ عکس پروفایلﺷـــﻮﻥ ﭘــﺎ ﻣﯿﺸﻦ ﻣﯿــﺮﻥ ﺁﺗـــــلیه<br><br> <br><br>طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب , مطالب طنز و خنده دار<br><br>جوکهای جدید و کوتاه <br><br> <br><br>تو موبايل فروشی بودم دختره با يه کيسه نايلونی اومد يه موبايل خرد شده رو ريخت روی ميز فروشنده گفت :<br><br>.<br><br>.<br><br> اين موبايلی که به من دادی خراب بود !<br><br>فروشنده با تعجب گفت : يعنی چی ؟!<br><br>گفت : رفتم بالای پشت بوم گذاشتمش رو حالت پرواز ، انداختم پايين کار نکرد ، اينو عوض کن !!!<br><br>پاساژ رو بستن... فروشنده بستری شد تیمارستان میگن موبایل میبینه جیغ می کشه<br><br> <br><br>طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب , مطالب طنز و خنده دار<br><br>طنز نوشته جالب<br><br> <br><br>بچه های الان 7 ﺳﺎﻟﻪ گلکسی نوت فور ﺩﺳﺘﺸونه<br><br>.<br><br>.<br><br>.<br><br>ﺧﺪﺍ ﺷﺎﻫﺪﻩ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﻦ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻡ ﺍﯾﻦ<br><br>ﺑﻮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﯿﺎﺭ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﻨﻮ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﻦ پوست خیارارو بخورم!<br><br> <br><br>طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب , مطالب طنز و خنده دار<br><br>طنز نوشته های خنده دار<br><br> <br><br>توتلگرام با یک اکانت دختر با داداشم دوس شدم الان عاشقم شده!!<br><br>چیکارکنم به نظرتون؟<br><br>.<br><br>.<br><br>.<br><br>میترسم بهش بگم منم اون شکست عشقی بخوره<br><br>من شکست گردن<br><br> <br><br>طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب , مطالب طنز و خنده دار<br><br>جوک خنده دار<br><br> <br><br>امروز رفتم کتابخونه یه چند تا کتاب بگیرم یه کتاب دیدم روش نوشته :<br><br>مردها چه زنهایی را دوست دارند!<br><br>.<br><br>.<br><br>.<br><br>والا ما تا يادمون میاد مردها همه زنها رو دوست دارن بجز زن خودشون را<br><br>دیگه طبقه بندی نمیخاد<br><br> <br><br>طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب , مطالب طنز و خنده دار<br><br>جوک جدید <br><br> <br><br>زﻥ: ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ؟ <br><br>ﻣﺮﺩ: ﺧﯿﻠﯽ <br><br>ﺯﻥ: ﺑﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻦ<br><br>ﻣﺮﺩ: ﭼﻄﻮﺭﯼ؟<br><br>ﺯﻥ: ﺑﺮﻭ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺠﻨﮓ<br><br>ﻣﺮﺩ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﮔﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﺑﺠﻨﮕﻢ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺗﯿﮑﻪ ﺗﯿﮑﻪﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ... <br><br>ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﮕﻮ ! <br><br>ﺯﻥ: ﺭﻣﺰ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺭﻭ ﺑﺪﻩ  <br><br>ﻣﺮﺩ: ﮐﻮ؟ ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺷﯿﺮ بی همه چیز<br><br> <br><br>طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب , مطالب طنز و خنده دار<br><br>طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب<br><br> <br><br>شماره‌های توی گوشیم ٩٩٪ بیخودنا<br><br>.<br><br>.<br><br>.<br><br>.<br><br>ولی حالا کافیه یکیو پاک کنم<br><br>به همین برکت قسم فرداش مرگ و زندگیم دست همون یه نفر میوفته<br><br> <br><br>طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب , مطالب طنز و خنده دار<br><br>مطالب طنز و خنده دار<br><br> <br><br>ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻓﻠﺶ ﻣﻤﻮﺭﯼ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ <br><br>ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﭘﺮﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗر<br><br> ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻦ ﻭ ...<br><br> ﺑﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮ ...<br><br> ﺍﺣﻤﻖ ﺗﺮ ...<br><br> ﺑﯽ ﺷﻌﻮﺭﺗﺮ ...<br><br> ﻧﻔﻬﻢ ﺗﺮ ...<br><br> ﺍﻻﻍ ﺗﺮ ...<br><br> ﻧﻪ ﯾﻪ ﺩﻗﻪ ﻭﻟﻢ ﮐﻦ ﺣﺎﻟﯿﺶ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﮐﯽ ﻃﺮﻓﻪ<br><br> <br><br>طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب , مطالب طنز و خنده دار<br><br>جوکهای خنده دار<br><br> <br><br>دیشب خواب دیدم شوهرم رفت زیر تریلی هجده چرخ با داد از خواب پریدم<br><br>تا نیم ساعت میلرزیدم گوشیمو ور داشتم بهش زنگ زدم دیدم شارژم صفره خودمو به در و دیوار میکوبیدم<br><br>یهو یادم اومد من ازدواج نکردم<br><br>بعد که آروم شدم یادم اومد پسرم<br><br>.<br><br>.<br><br>.<br><br>فشار زندگیه میفهمی؟<br><br> <br><br>طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب , مطالب طنز و خنده دار<br><br>جوک جدید<br><br> <br><br>از عجایب زن ها؛<br><br>وقتی عصبانی میشن۶ساعت به سرعت نور حرف میزنن<br><br>.<br><br>.<br><br>.<br><br>.<br><br>بعد آخرش پاشونو میندازن رو پاشون و میگن:<br><br>نزار دهنم باز شه، من ساکت بمونم بهتره<br><br> <br><br>طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب , مطالب طنز و خنده دار<br><br>جوکهای جدید و کوتاه <br><br> <br><br>پسرکی را دیدم با دستانی سیاه گوشه خیابان نشسته بود، جلو رفتم پرسیدم <br><br>.<br><br>.<br><br>.<br><br>با دستهای کوچکت چند نفر را نان میدهی؟ <br><br>گفت چی میگی بابا گردو تازه خوردم<br><br> <br><br>طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب , مطالب طنز و خنده دار<br><br>طنز نوشته های خنده دار<br><br> <br><br>بابابزرگم عاشق شعره <br><br>اومد بمن گفت بیا مشاعره گفتم باش<br><br>گفت سفرکردم ولی بامرد ناشی <br><br>.<br><br>.<br><br>.<br><br>منم هول شدم گفتم خری گم کرده ام شاید تو باشی<br><br>دندون مصنوعیاشو دکترا بزور از گردنم کشوندن بیرون<br><br> <br><br>گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته</p> Sat, 14 Oct 2017 09:38:10 UTC http://mehiblog.tarlog.com/comments/24/ طنزینه http://mehiblog.tarlog.com/post/23/ <p>تنها تفاوتم با بچگيم اينه كه اون موقع ها پستونك ميذاشتم دهنم تا آروم شم<br><br>.<br><br>.<br><br>الان هندزفری ميذارم تو گوشم<br><br> <br><br>طنز نوشته, طنز نوشته های خنده دار<br><br>جوک خنده دار<br><br> <br><br>نه خوبم! نه شاخم! نه خاصم!<br>.<br>.<br>.<br>ولی خدایی یه نمه دوس داشتنی ام دیگه قبول کنین<br>خودتونو که نمی تونین گول بزنین<br><br> <br><br>طنز نوشته, طنز نوشته های خنده دار<br><br>طنز نوشته های کوتاه<br><br> <br><br>دیشب به مامانم میگم منو بفرست خونه شوهر خودتو راحت کن<br>میگه اولا کسی از جونش سیر نشده بیاد تو رو بگیره...<br> دوما حق الناسه<br>ما خودمونو راحت کنیم دیگران رو ناراحت؟!<br>عاچقتم ننه<br><br> <br><br>طنز نوشته, طنز نوشته های خنده دار<br><br>طنز نوشته های خنده دار<br><br> <br><br>ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ : ﺳﻮﺳﮏ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﻤﻪ<br>ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﯾﻪ ﺭﺑﻊ 300 ﺗﺎ ﻻﯾﮏ ﺧﻮﺭﺩﻩ؛<br>60 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﺭﺍﻫﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺪﻥ .<br>ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﭘﺴﺮﻩ ﺩﻩ ﺭﻭﺯﻩ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺣﻼﻟﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،<br>دو ﺗﺎ ﻻﯾﮏ ﺧﻮﺭﺩﻩ . ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ  آب میوه بخور ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﯽ<br><br> <br><br>طنز نوشته, طنز نوشته های خنده دار<br><br>طنز نوشته های جالب و خنده دار<br><br> <br><br>یارو بالای درخت چنار نشسته بود،<br>یکی ازش میپرسه بالای درخت چنار چیکار میکنی؟<br>میگه دارم توت میخورم<br>یارو میگه الاغ، این درخت چناره، توت نداره که<br><br>میگه توت تو جیبمه،<br>الاغم خودتی<br><br> <br><br>طنز نوشته, طنز نوشته های خنده دار<br><br>طنز نوشته های کوتاه<br><br> <br><br>داداشم بچه بود...<br>بهش میگفتم شبا یه 2 هزارتومانی بزار زیر بالشت...<br> صبح که پا میشی می بینی جاش یه دونه شکلات هست...<br> اینجوری نگام نکنین<br> بالاخره زندگی خرج داره..<br><br> <br><br>طنز نوشته, طنز نوشته های خنده دار<br><br>جوک خنده دار<br><br> <br><br>پسرخالم 10 سالشه<br>یه اپلیکیشن احضار روح واسه آیفونش دانلود کرده<br>میشینه شبا تو تاریکی احضار روح میکنه<br>اونوقت من با این سنم هنوز تو دسشویی<br>هر یکی دو دیقه یه بار سوراخ توالتو چک میکنم<br>یه وقت از توش مار نیاد نیش بزنه<br><br> <br><br>طنز نوشته, طنز نوشته های خنده دار<br><br>طنز نوشته های کوتاه<br><br> <br><br>آهای دختری که چشات سگ داره …<br><br>.<br><br>.<br><br>.<br><br>چخه چخه<br>وحشی<br><br> <br><br>طنز نوشته, طنز نوشته های خنده دار<br><br>طنز نوشته های جالب و خنده دار<br><br> <br><br>پدر زنم اس داده:<br>هلو ساعت ۸ دم در حاضر باش میام دنبالت!<br>منم که فکر کردم اشتباهی اس داده و ازش گاف گرفتم، جواب دادم:<br>باشه شفتالوی من<br>مانتو خوشگلمو میپوشم میام عجیجم<br>جواب داد: مرتیکه بی شعور، هلو (Hello)یعنی سلام!<br>آخه تو کی میخوای آدم شی؟<br>چهل سالت رد شده<br>من چه گناهی کردم که تو دامادمی<br><br> <br><br>طنز نوشته, طنز نوشته های خنده دار<br><br>جدید ترین طنز نوشته ها<br><br> <br><br>موقع گرفتن عکس شکمتون رو داخل کشیدین چیزی نگفتیم،<br>حالا وقتی میرید رو ترازو چرا شکمو داخل میکشید، مگه تو وزن تاثیر داره؟<br><br> <br><br>طنز نوشته, طنز نوشته های خنده دار<br><br>جدیدترین طنز نوشته ها<br><br> <br><br>شیر روزی 18 ساعت استراحت می کنه الاغ روزی 18 ساعت کار می کنه<br>اگه کار زیاد باعث موفقیت میشد الان سلطان جنگل الاغ بود نه شیر<br>اینو گفتم كه برای علاف بودنتون عذاب وجدان نداشته باشین<br><br>ادامه بده<br>خدا قوت سلطاااااان<br><br> <br><br>طنز نوشته, طنز نوشته های خنده دار<br><br>طنز نوشته های جالب و خنده دار<br><br> <br><br>ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﺎﺩﺭ<br>ﮔﻔﺖ: ﺟﺎﻧﻢ<br>ﮔﻔﺘﻢ: ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻡ<br>ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ<br>ﮔﻔﺘﻢ: ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﻡ<br>ﮔﻔﺖ: ﺑﺨﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﻧﺎﻧﻢ<br>ﮔﻔﺘﻢ: ﮐﺠﺎ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ<br>ﮔﻔﺖ: ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ<br>ﮔﻔﺘﻢ: ﻟﯿﻮﺍﻥ ﭼﺎﯼ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ .<br>ﮔﻔﺖ: ﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﺫﻟﯿﻠﺖ ﮐﻨﻪ ﺑﯿﺸﻌﻮﺭ ﺍﻻﻍ، ﺑﻤﯿﺮﯼ<br>ﺭﺍﺣﺖ ﺷﻢ !<br><br> <br><br>طنز نوشته, طنز نوشته های خنده دار<br><br> طنز نوشته های کوتاه<br><br> <br><br>برای بچه چهار ساله آیفون میخرن<br>اون وقت ما هم بچه بودیم ازمون به‌عنوان آیفون استفاده میشد!<br> می‌گفتن: بچه بپر ببین کیه در می‌زنه!<br><br> <br><br>طنز نوشته, طنز نوشته های خنده دار<br><br>جوک خنده دار<br><br> <br><br>امروز با خانومم دعوام شد..<br>من:<br>اگه خیلی ناراضی بودی و ازم خوشت نمیومد میخواستی روز عقد بله نگی…!!!<br>خانوم:<br>من روز عقد به تو بله نگفتم!<br>یکی پشت سرم گفت:<br>« داماد شبیه میمونه»<br>منم گفتم بله..<br>اینم از زن زندگیمون...<br>به چی دلمون خوش باشه...<br><br>گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته</p> Fri, 06 Oct 2017 08:47:14 UTC http://mehiblog.tarlog.com/comments/23/